عکس روز
عکس روز ... Daily pic ...
Daily Pic
عکس روز ... Daily pic ...
کنترل کیفیت
تعداد بازدید : 7862 Visited count : 7862

در گروه توليدي فرشيد (رويال پايپ ) كنترل كيفيت به دو صورت ذيل صورت می گيرد :

 الف) كنترل كيفيت سيستم مديريتي براساس استاندارد ISO 9001  

 ب) كنترل كيفيت مواد اوليه و محصولات براساس استانداردهای  ISO،EN، DIN و استاندارد ملی ایران ( ISIRI)

                        

الف) كنترل كيفيت سيستم :

كنترل ونظارت بر كليه فعاليتهاي شركت از قبيل فرآيند توليد ، كنترل و تضمين كيفيت ، انبارداري و انبارش ،بازرگانی فروش و خريد ، مالی و اداری و...منطبق بااستانداردجهاني ISO9001 همه ساله توسط مميزين اروپايي موسسه اعتبار دهنده DQS آلمان انجام می پذیرد.

ب) كنترل كيفيت مواد اولیه و محصولات :

توسط واحد تضمين و كنترل كيفيت شركت و همچنين مراكز خارج از شركت جهت تطابق با استانداردهاي جهاني انجام مي شود و شامل موارد ذيل است :
1- آزمايشات بر روی مواد اوليه در بدو ورود به کارخانه شامل اندازه گيری دانسيته، چگالی، MFR (شاخص جریان مذاب) و ...
2- آزمايشات بر روی برنجی شامل کنترل وضعيت ظاهری، کنترل ابعاد و سطح رزوه شده تست فشار درونی، تست لهيدگی و ...
3- آزمايشات بر روی محصولات لوله در حين توليد و پس از فرآیند توليد شامل کنترل ابعادي قطر و ضخامت لوله ها ، کنترل وزني لوله ها ، تست فشار و طول عمر ، تست ضربه ، آزمون برگشتی حرارتی ، تست چشايی ، تست برست (تركيدگی Burst ) ،شاخص جریان مذاب محصول ( MFR محصول) ، تست ميزان عبور نور ( Opacity ) و ...
4- آزمايشات بر روی محصولات اتصالات در حين توليد و پس از فرآیند توليد شامل کنترل ابعادي قطر و دهانه اتصالات ، کنترل وزني اتصالات ، تست فشار و طول عمر ، تست ضربه ، آزمون برگشتی حرارتی ، تست چشايی ، تست برست (تركيدگی) ، شاخص جریان مذاب محصول) ، تست نشتي اتصالات برنجي دار و ...

مراكز مختلفی علاوه بر آزمايشات فوق‌الذكر آزمايشات متنوع ديگری شامل تست تغيير طعم در دراز مدت، تاثير عوامل محيطی، واكنش شيميايی و ... بروی محصولات فرشيد انجام می‌دهند كه در بخش گواهينامه كليه مدارك و مستندات اخذ شده ارائه شده از جمله اين مراكز می‌توان به مركز تحقيقات ساختمان وزارت مسكن، موسسه استاندارد، وزارت بهداشت، دانشگاه فنی اميركبير و سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی اشاره نمود.

 کلیه مواد اولیه پلی پروپيلن پيش از استفاده در واحد توليئ توسط واحد کنترل کیفیت مورد ارزیابی قرار می گیرند.

 

تست نرخ جریان مذاب  ( MFR = Melt Flow Rate ) 
نرخ جریان مذاب یکی دیگر از شاخصه مهم مواد اولیه می باشد.نرخ جریان مذاب طبق استاندارد های ISIRI , BS2782 , ASTM D 1238 ,  DIN 53735  , ISO 1133  نیز علاوه بر مواد اولیه ، برای محصولات نیز باید اندازه گیری شود . اندازه گیری MRFتحت استاندارد ملی ایران به شماره6980 انجام می شود.نرخ جریان مذاب مواد اوليه مطابق استانداردها باید مابين 0.2 تا  0.4گرم در ده دقیقه با وزنه 16/ 2 كيلوگرم باشد . این تست بصورت روزانه انجام می گیرد.

MFR2

 

 

  تست چگالی( Unit for Determination of Density)

اندازه گیری چگالی مواد اولیه تحت استاندارد  DIN 53 479 , ASTM D 792 , BS 2782 , ISO 1183 و ISIRI 7175-2  انجام می گیرد . چگالی محصولات نیز علاوه بر مواد اولیه باید اندازه گیری شود . روش انجام مشابه اندازه گیری چگالی مواد اولیه می باشد . این تست روزانه و یا در صورت تغییر در شرایط خط تولید انجام می گیرد.

density

density

 

 

 

تست فشار هیدرو استاتیک ( Hydrostatic Pressure tester )
تست فشار هیدرو استاتیک لوله ها و اتصالات یکی از مهمترین تست های محصولات می باشد و یکی از ملزومات استاندارهای ASTM F 2389 , ISO 15874 , ISIRI 6314 , DIN 8078 می باشد .
برای انجام این تست نمونه ها مطابق با استانداردها تهیه می شوند . سپس در محفظه ای که توسط آب با دمای مشخص پر شده است ، قرار می گیرد . در ادامه ، مجموعه توسط دستگاه فشار هیدرو استاتیک به فشار مشخص می رسد . روش انجام این آزمون مطابق با استاندارهای EN 921 , ISIRI 7175 و ISO 1167 می باشد . در این روش لوله ها طبق جدول زیر تحت تست فشار قرار می گیرد. در هر حالت 3 نمونه باید مورد تست قرارگیرند . درصورتی که همه نمونه ها بعد از زمان آزمون بدون ترکیدگی و شکست باشند ، این آزمون مورد قبول است . 

فشار

(مگاپاسکال)

دما

(0c)

 زمان آزمون

(ساعت)

توضیحات 

16

20

 1

روزانه

1/5

80

 100

دوبار در هفته 

8/3

95

 165

هفته ای

 

تست فشار تركيدگي ( Burst  ) :

 Hydrostatic/Burst Tester ISO 1167 | ASTM D 1598 | ASTM D 1599اندازه گیری ابعاد Circometer Dial Caliper Guage/ 
با توجه به اهمیت ابعاد (قطرخارجی ، ضخامت ،دایره واربودن مقطع،تلرانسها)به طور پیوسته طبق استانداردهای ISIRI 7175-1 ,ASTM D 2122 , ISO 3126  بوسیله کولیس،محیط سنج،ضخامت سنج توسط تکنسین ها اندازه گیری می شود.درصورت هر گونه خروج از محدوده مجازمحصولات از خط بسته بندی حذف وبه قسمت ضایعات انتقال داده می شود.این اندازه گیری ها حداکثر درفواصل زمانی یک ساعت انجام می گیرد.


circometer 

        

تست برگشت پذیری طولی :  Oven 

اندازه گیری مقدار برگشت پذیری طولی برای لوله های پلی پروپیلن یکی دیگر از ملزومات استاندارد DIN 8078  است . روش انجام این تست مطابق با IRISI 7175-3 , ISO 3126 , ASTM D 2122 می باشد .در این آزمون ،نمونه ها در دمای 135 درجه سانتیگراد با توجه به ضخامت برای مدت زمان معین قرار می گیرند . بعد از خنک شدن ، مقدار تغییر طول پس ماند اندازه گیری شده لوله باید از 2% کمتر باشد . این تست روزانه انجام می گیرد .

oven


آزمون ضربه Impact - Charpy 15 J  
استاندارد ISIRI 6314 , DIN 8078 , ASTM F-2389 , ISO 15874 انجام آزمون ضربه برای محصولات را الزامی می داند ، برای لوله های پلی پروپلین دمای آزمون ضربه صفر درجه سانتی گراد در نظر گرفته شده است .

 این آزمون برای ارزیابی لوله های تحت ضربه های ناگهانی وزنه 15 ‍‍ژول در نظر گرفته شده است . این تست طبق استانداردهاي ISO 9854 / DIN 51222 / ISO 179 بصورت روزانه انجام می گیرد.

 charpy 1

 

 charpy

تاثیر بر روی آب : Test Unit for the Determination of Water Absorption ISO 62 | ASTM D 570 | BS 2782
طبق استاندارهای مرتبط با لوله کشی آب شرب برای مواد پلی پرولین ، تمام مواد پلاستیک و غیر پلاستیک برای اجزای لوله کشی که به صورت دائم و یا موقت در ارتباط با لوله کشی آب جهت مصارف انسانی می باشد ، نبا ید بر روی کیفیت آب آشامیدنی اثر نا مطلوب بگذارد . در این خصوص آزمایشات باکتریولوژیک ، لاکتوز و بریان گرین انجام می گیرد .
با توجه به اهمیت این موضوع ، گروه توليدي فرشيد ، مواد اولیه خودرا که مهمترین عامل موثر بر روی کیفیت آب است . تنها از مواد اوليه كمپاني  Basell تهیه می نمايد . علاوه بر این تمامی محصولات رويال پايپ توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به طور پیوسته مورد ارزیابی و تایید قرار گرفته است .


سنجش ميزان عبور نور : Opacity meter
چناچه ضریب عبور نور از جداره لوله کمتر از 2 / 0 % باشد ، امکان رشد و تکثیر میکرو اگانیزم و جلبک در محیط وجود ندارد . با توجه به کیفیت بالای مواد اولیه و استفاده از مواداوليه خود رنگ كمپاني باسل آلمان در توليد لوله و اتصالات رويال پايپ ، ضریب عبور نور تولیدات بسیار کم می باشد. این تست طبق استانداردهاي ISO 3474 , ISIRI 2418 بصورت هفتگي انجام می گیرد.


 تست کوانتومتری قطعات برنجی
در بعضی از اتصالات كه از قطعات برنجی استفاده می گردد با توجه به اهمیت کیفیت و تعيين عناصر موجود در آلیاژ برنجی خصوصا ميزان مس و روي موجود در برنجي مورد استفاده، و اطمینان عدم وجود فلزات سنگين موجود در آنها ،و همچنين مقاومت در برابر تنش و فشار پس از نصب به قطعه برنجل لذا با ارسال تعدادی از نمونه ها به صورت تصادفی به مراکز معتبر درصد عناصرآنها اندازه گیری می شود.

 

 

 

 

 

 

تست يخ زدگي Freezer DIN 7078

آزمایشکنندگان انجماد ما موجود در تنظیمات عمودی یا افقی مورد استفاده برای آزمایش خمش دوام / flexing که از لاستیک ، پلاستیک ، چرم مصنوعی ، کفش ، و غیره ، تحت درجه حرارت کم سرد به عنوان به عنوان یا ج -30 ° -50 ° ج در انتخاب بسته مدل. اتاق های تست را می توان با انواع flexing مجهز می شود / خم وسایل ساخته شده از فولاد ضد زنگ. این مدل ها مطابق با استاندارد D1790 و D1593 استاندارد استاندارد.

 

 

 

 

 

 

تست سقوط آزاد وزنه(Falling Weight Tester)

براي تعيين مقاومت لوله و اتصالات در برابر ضربه در اثر سقوط وزنه با جرم معين و طول ارتفاع سقوط وزنه مشخص 2 متر  مي باشد . اين تست بر اساس استاندارد ISO 3127 ، EN 744 ، EN 1411 و ASTM D 2444 انجام مي گردد.

ورود کاربران Login Users